Historia kołem się toczy. Spółdzielnia Socjalna Aktywni

Podręcznik Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ już obroniony. Zanim ukaże się elektroniczna wersja publikacji, zapraszamy do lektury fragmentów poświęconych poszczególnym spółdzielniom socjalnym. Dzisiaj rozdział poświęcony Spółdzielni Socjalnej Aktywni. 
 

Sukces Stowarzyszenia na posiedzeniu KST ,,Zatrudnienie i integracja społeczna''

Na wczorajszym posiedzeniu Krajowej Sieci Tematycznej ,,Zatrudnienie i integracja społeczna" prezentowaliśmy rezultaty testowania naszego innowacyjnego modelu tworzenia spółdzielni socjalnych przy WTZ.
Model, stanowiący odpowiedź na problem niskiego poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, testowaliśmy od kwietnia ubiegłego roku. 6 powstałych w ramach testowania rozwiązania spółdzielni socjalnych zatrudnia w tej chwili blisko 30 byłych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). Rozwiązanie okazało się na tyle trafne i skuteczne, że Krajowa Sieć Tematyczna „Zatrudnienie i integracja społeczna” uznała, że warto upowszechniać je w całej Polsce. Wydany został „Podręcznik do wdrażania innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnej przy WTZ”, który stanowi instrukcję dla kolejnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jak wykorzystać model w innych społecznościach lokalnych.
 
Podsumowanie efektów testowania innowacyjnego modelu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ spotkało się z wieloma pozytywnymi opiniami. Do produktów wypracowanych w Projekcie nie miała żadnych zastrzeżeń zarówno Krajowa Sieć Tematyczna, jak i opiniujące je Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, co zdarzyło się dopiero drugi raz w całej historii KST. Jest to wspólny sukces naszego Stowarzyszenia, Partnerów Projektu – ROPS w Poznaniu i Konimpex Sp. z o.o. – oraz wszystkich osób, organizacji i instytucji, które nam zaufały i otworzyły się na innowacje. Dziękujemy!

Wspólny sukces. Wielki sukces

Trwają prace nad produktem finalnym projektu Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ. Specjalnie dla Was publikujemy fragmenty podręcznika poświęcone poszczególnym spółdzielniom socjalnym powstałym w ramach projektu. Dzisiaj kolejny fragment - poświęcony Spółdzielni Socjalnej Wspólny sukces. Zapraszamy do lektury! 

Czytaj więcej: Wspólny sukces. Wielki sukces

Mocny płomień, gorące serca: Spółdzielnia Socjalna Serce

Trwają prace nad produktem finalnym projektu Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ. Specjalnie dla Was publikujemy fragmenty podręcznika poświęcone poszczególnym spółdzielniom socjalnym powstałym w ramach projektu. Dzisiaj kolejny fragment - poświęcony Spółdzielni Socjalnej Serce. Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej: Mocny płomień, gorące serca: Spółdzielnia Socjalna Serce